Μεταφορές

Η πολυετής και πετυχημένη μας πορεία στο χώρο των εθνικών και διεθνών μεταφορών ζώντων ζώων, αποτελεί εγγύηση της εμπειρίας και της συνέπειάς μας. Με συνεχείς γραμμές μεταφορών δραστηριοποιούμαστε σε όλη την Ελλάδα, την Ευρώπη, τις τρίτες χώρες και την Τουρκία και καλύπτουμε τις απαιτήσεις των πελατών μας για μεταφορά βοοειδών, αμνοεριφίων και χοίρων με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Ο προγραμματισμός των δρομολογίων μας γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται ο καλύτερος δυνατός χρόνος στη φόρτωση και εκφόρτωση, μειώνοντας συνολικά το χρόνο μεταφοράς. Με αυτόν τον τρόπο παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Η έγκαιρη παράδοση, η ασφάλεια των εμπορευμάτων, οι ανταγωνιστικές τιμές και η ποιότητα της εξυπηρέτησης αποτελούν τις βασικές αρχές της φιλοσοφίας της N&D KOUTOVAS.